1.Ondernemingsinformatie.

Uw dossier vertrouwt U toe aan de burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA “VERVAEKE & Co”. Zij heeft haar zetel te 2000 ANTWERPEN, Baron Dhanislaan 20 bus 3. Het ondernemingsnummer is: 0636.854.785.

De advocaten oefenen hun beroep uit als vennoot of medewerker in de CVBA VERVAEKE & Co, een “associatie” in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten.

U kan het kantoor en de advocaten per brief op het kantooradres Baron Dhanislaan 20 te 2000 ANTWERPEN bereiken, per fax op het nummer +32(0)33693681, per telefoon +32(0)33693680, per mail op “secretariaat@vervaeke-advocaten.be”.

2.Beroepsaansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheid van VERVAEKE & Co, van haar advocaten en medewerkers is verzekerd via de verzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies als verzekeringnemer bij de verzekeraar AMLIN EUROPE voor een bedrag van 1.250.000 € per schadegeval maximum.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert, verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit het kantoor van VERVAEKE & Co in België, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis (claims in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht in de VS of Canada). U vindt {hier} de tekst van onze verzekeringsattesten.

3.Dienstverlening.

U kan bij ons kantoor terecht voor de volgende diensten: bijstand bij gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, advies, onderhandeling, conflict-begeleiding, bemiddeling.

4.Informatie en Klachten.

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U ons per post, e-mail of fax bereiken.

5.Erelonen.

Wij leveren onze diensten aan de ereloon- en kostenregeling die duidelijk zijn voorzien in onze {Algemene Voorwaarden}, die U op deze website kunt vinden. Wij delen de financiële voorwaarden voor uw dossier bij het begin van uw zaak mee en vragen U om uw akkoord. Verschillende berekeningswijzen van het ereloon zijn mogelijk, maar zij zijn hoofdzakelijk te herleiden tot ofwel een tarief per uur, ofwel een percentage op de waarde van de vordering. Wij verduidelijken steeds verder de kostenplaat van onze diensten, maar het is eigen aan onze activiteiten dat een exacte opgave van de kost niet mogelijk is, omdat wij niet kunnen voorzien hoe uitgebreid onze prestaties zullen worden.

6.Beroepsregels en Gedragscodes.

Wij zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen. Wij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van Advocaten te Antwerpen. U kunt deze raadplegen op advocaat.be en op balieantwerpen.be.

7.Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting.

De advocaten van ons kantoor zijn onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals geregeld in het “Reglement Invordering van Erelonen” van de Balie te Antwerpen dd. 27 juni 2005. U vindt daarover informatie op de website van www.balieantwerpen.be.