• Tarief der Erelonen per uur volgens tijdsbladen, administratiekosten niet inbegrepen, exclusief BTW. behoudens andersluidende overeenkomst (*)
  € 150,00/uur
 • Tarief der Erelonen per uur volgens tijdsbladen, administratiekosten forfaitair inbegrepen, exclusief BTW, behoudens andersluidend overeenkomst (*)
  € 200,00/uur
 • Tarief verplaatsingen en wachttijden per uur volgens tijdsbladen, exclusief BTW, behoudens andersluidende overeenkomst (*)
  € 50,00/uur
 • Basisschaal Erelonen bij percentage op de waarde der zaak, exclusief BTW, behoudens andersluidende overeenkomst (*)

  van 0 tot 10.000 € : 15%
  van 10.000 tot 100.000 € : 10%
  van 100.000 tot 500.000 € : 7,5 %
  meer dan 500.000 € : 5%

 • Administratiekosten.
  Brieven, conclusies, nota’s, memories: forfait €10 / blz.
  E-mails: forfait €5 / blz.
 • Verplaatsingen.
  € 0,40 / km BTW exclusief
  Indien openbaar vervoer: prijs van het ticket.

*Deze tarieven worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.