Dit is een vergoeding die de in het ongelijk gestelde partij bovenop zijn veroordeling nog moet betalen als gerechtskosten en als tussenkomst in de erelonen en kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft voor de tussenkomst van een advocaat. De rechtsplegingsvergoedingen zijn niet verschuldigd voor alle procedures. De bedragen ervan worden regelmatig geïndexeerd. In bijzondere omstandigheden kan de rechter afwijken van de basisrechtsplegingsvergoeding naar een minimum, of naar een maximum.

De rechtsplegingsvergoeding is niet alleen verschuldigd in burgerlijke zaken, maar ook in strafzaken.  Hier wordt U de Tabel van de bedragen der rechtsplegingsvergoedingen.