Uw advocaat zal zich inspannen om uw rechten te krijgen. Hij moet U dus zo goed mogelijk verdedigen. Maar hij kan niet garanderen dat hij ook uw zaak wint. Wel is hij verplicht om een kwaliteitsvolle dienst te verlenen. Dat wil zeggen dat hij geen beroepsfouten mag begaan, die zijn cliënt schade veroorzaken. Zo is hij bvb er voor verantwoordelijk de procedureregels en de proceduretermijnen te respecteren. Zijn adviezen moeten juist zijn. Begaat de advocaat een beroepsfout, dan kan de cliënt daarvoor zijn advocaat aansprakelijk stellen. Hij moet dat dan wel doen binnen een periode van 5 jaar. Men hoeft zich niet daarvoor te schamen: uw advocaat is voor zijn beroepsfouten verzekerd. Die verzekering is afgesloten door de Orde van Advocaten, en de premie daarvan is inbegrepen in de bijdragen die uw advocaat aan zijn balie betaalt.

De polis van de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten, afgesloten door de balie verzekert de advocaat tot 1.250.000 € per schadegeval. De gegevens over deze polis en over de verzekeraar, vindt U in de Algemene Voorwaarden op onze website.

Het kan zijn dat uw zaak zo speciaal is, dat een specifieke of bijkomende verzekering nodig is wegens een bijzonder risico. Dan zal uw advocaat U daarover informeren en hebt U als cliënt de keuze een bijkomende verzekering aan te gaan.