Kost van een Burgerlijk Proces.Procederen kost. U moet dus geld uitgeven om uw recht te krijgen, of zich te verdedigen tegen aanvallen. Bij het begin van een zaak: denk erover na of het wel de kost en de last waard is om eraan te beginnen en door te zetten.

Ziehier wat U in werkelijkheid moet financieren bij een burgerlijk proces:

  • het {honorarium of ereloon van uw advocaat}, t.t.z. een vergoeding voor zijn werk en inspanningen. Maar dat is niet het enige.
  • de {dossier- en kantoorkosten} van uw advocaat. Zij lopen op naargelang de zaak lang duurt, of veel geschrijf veroorzaakt.
  • de {BTW} op de erelonen van de advocaten.
  • de kosten van het op de rol zetten van de zaak, of de {griffierechten}.
  • de {gerechts}kosten zoals kosten van een deskundig onderzoek, reiskosten en vergoeding van getuigen, kosten van expeditie van het vonnis, de kosten van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, etc.
  • de {rechtsplegingsvergoeding}, t.t.z. een vergoeding die de in het ongelijk gestelde partij moet betalen aan de in het gelijk gestelde partij als tussenkomst in het ereloon van hun advocaat.
  • de {registratierechten} op het vonnis. Want ja, als U gelijk krijgt wil de Staat daarvan ook nog zijn deel.
  • de {uitvoeringskosten}. Uw tegenpartij wordt veroordeeld, maar daarmee is de kous niet af. Als uw tegenpartij het vonnis niet vrijwillig uitvoert, moet U een gerechtsdeurwaarder inschakelen, het vonnis laten betekenen, beslag leggen, etc. Die kosten van uitvoering moeten weliswaar door de verliezer terugbetaald worden, maar U moet de gerechtsdeurwaarder wel voorschieten en, of U die kosten terugkrijgt, is afwachten.

In de regel zal de verliezende partij aan de winnende partij de gerechtskosten moeten terugbetalen of erin tussenkomen. Maar er kan nog heel wat roet in het eten gegooid worden als de verliezende partij ondertussen in faling gaat, onvermogend wordt, collectieve schuldvordering aanvraagt, of verdwijnt! En dan krijgt U van de door U voorgeschoten kosten meestal niets meer terugbetaald.

DE TIJD heeft berekend hoe de laatste jaren de kosten van het procederen erg gestegen zijn. Dat werd beschreven in een artikel: “naar de rechter stappen: voor Jan modaal stijgen de kosten in een hoog tempo” (de tijd – Netto dd. 5.9.2015). In dat artikel werd duidelijk gemaakt dat bvb de kosten van een huurgeschil over € 2.700 in de veronderstelling dat de advocaat een ereloon aanrekent van € 2.250 in het jaar 2013 kon met € 140 aan gerechtskosten, terwijl dat in 2015 op € 832,50 gerechtskosten neerkomt.

Vergeet ook niet te verifiëren als particulier of de kosten van uw proces fiscaal aftrekbaar zijn. Als particulier kan het soms interessanter zijn het wettelijk forfait van de inkomstenbelasting te laten vallen en te verkiezen om uw werkelijke beroepskosten in te brengen. In de regel zijn proceskosten voor particulieren aftrekbaar als zij gemaakt werden om inkomsten te verwerven.