Op 30 april 2010 werden de wet van 26 maart 2010 van Dienstenwet en de Dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd. Zij zijn een omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad over diensten op de interne markt. De bepalingen van de Dienstenwet zijn grotendeels ongewijzigd overgenomen in de wet houdende invoeging van Boek III in het Wetboek van Economisch Recht ( WER) sedert 17 juli 2013.

 • Deze wetgeving bevat informatieverplichtingen waaraan ook de advocaten moeten voldoen en bevat sancties.
 • De advocaat moet (zoals iedere dienstverstrekker) de dienstbehoevende altijd een aantal essentiële gegevens verstrekken die deze laatste toelaten de dienstverstrekker te “identificeren” en hem te contacteren, namelijk:
 • zijn naam of maatschappelijke benaming;
 • rechtsvorm;
 • het geografisch adres waar hij gevestigd is;
 • zijn adresgegevens, met inbegrip van het eventuele e-mailadres die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken;
 • het ondernemingsnummer;
 • zijn maatschappelijke zetel. De advocaat moet verder ook informatie verstrekken over:
 • de beroepsorganisatie waarbij hij is ingeschreven;
 • de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend;
 • in voorkomend geval, de algemene voorwaarden en bepalingen die de advocaat hanteert;
 • het eventuele bestaan van door de advocaat gehanteerde contractbepalingen betreffende het op het contract toepasselijke recht en/of betreffende de bevoegde rechter;
 • de prijs van de dienst indien de advocaat de prijs van een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld
 • de belangrijkste kenmerken van zijn dienst en
 • de adresgegevens van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar of de waarborg en de geografische dekking.

Deze gegevens kunnen verstrekt worden op diverse wijzen, via een document, brochure of geplaatst op een website. Andere gegevens moet de advocaat slechts verstrekken als de cliënt erom verzoekt. Voor het geval van een geschil moeten ook gegevens over het indienen van klachten, het bekomen van informatie over de verrichte diensten, en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting bezorgd worden.